Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Politica de confidențialitate vă informeaza cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această politica de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Servicii înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

Site Web înseamnă paginile de internet, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile.

Smile Credit IFN S.A. cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 58, jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530 organizată ca o instituție financiară nebancară, înregistrată în Registrul General al B.N.R. sub nr. RG-PJR-41-010308/2016 și în Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-33-110111/18.05.2018. Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Smile Credit IFN S.A care poate modifica în orice moment conținutul acestuia fără nicio informare în prealabil.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail  suport@smilecredit.ro.

Smile Credit nu lucrează prin intermediari/ agenți, astfel că pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0369/437.233 sau la e-mail  info@smilecredit.ro.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, SMILE CREDIT IFN SA, vă informeaza:

SMILE CREDIT prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienți/potențiali clienți/foști clienți, beneficiari / potențiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client în relația cu SMILE CREDIT. Smile Credit prelucrează exclusiv datele care îi sunt necesare scopurilor prelucrării.

Scopurile prelucrării: SMILE CREDIT prelucrează datele cu caracter personal declarate în vederea prestării serviciilor de creditare în următoarele scopuri, de a face demersuri în vederea desfășurării etapelor aferente contractului de creditare: cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activităților de marketing, precum și în scopul îndeplinirii unor obligații legale privind auditul, cunoașterea clientelei, scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude.

Datele speciale

Temeiul juridic pentru prelucrare: Temeiul prelucrării este constituit din:

(1) consimțământ privind datele necesare activității de marketing, identificarea unor alternative de plată a creditului și pentru crearea contului utilizator,

(2) realizarea contractului de creditare, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,

(3) precum și îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică în domeniul creditării, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism, legislația sectorială).

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum și a legislației aplicabile, Smile Credit IFN S.A., cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr.58 et.1, jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate și permise de lege, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Smile Credit IFN SA prelucrează datele cu caracter personal, menționate mai jos, în următoarele scopuri:

  în scopul desfăşurării activităţii de creditare, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, ocupatia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon fix sau mobil, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, obținute în baza informațiilor furnizate, formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate; Informaţiile referitoare la plată folosind card de credit sau de debit pot fi, de asemenea, colectate;

 în scopul desfășurării activităților de reclamă, marketing și publicitate, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse; Smile Credit IFN SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale precum email, SMS sau comunicări prin poștă. Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că dacă optați să primiți comunicări prin SMS se va aplica planul dumneavoastra tarifar aplicat de reteaua de telefonie mobilă respectivă. De asemena, în cazul în care permiteți accesul la aceste informații, Smile Credit IFN SA poate folosi datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale pe alte website-uri, inclusiv rețele sociale unde sunteți membru, prin corespondența dintre activitățile și informațiile colectate pe website-urile noastre cu cele colectate pe website-uri terțe (“Targeted Advertising”). Aceste comunicări comerciale vă vor ține la curent cu cele mai noi știri, evenimente, oferte speciale și promoții pentru produsele Smile Credit IFN SA care vă interesează. În unele cazuri (precum aplicații pe mobil sau programe de trimitere SMS), acestea pot include folosirea locației dumneavoastră exactă care ne permite să vă trimitem oferte și promoții specifice pentru locația dumneavoastră. Va rugăm să aveți în vedere faptul că puteți primi comunicări administrative din partea Smile Credit IFN SA precum confirmarea comenzilor, notificari referitoare la activitățile dumneavoastră din cont (confirmarea contului, schimbare de parolă etc) și anunțuri importante, chiar dacă vă dezabonați de la comunicări comerciale. De asemena, veți vedea anunțuri publicitare generale pe website-urile Smile Credit IFN SA și în rețelele sociale unde sunteti membru. Avem în vedere, cu acordul dvs. de utilizarea datelor în campanii de marketing direct (newslettere, invitatii la campanii, personalizarea ofertelor, etc.) precum si pentru realizare de profiluri clienti (orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în prelucrarea acestora pentru evaluarea unor anumite aspecte privind comportamentul clientului, situatia economica, locul n care se află persoana fizică;

  în scopuri statistice;

 de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal le putem utiliza pentru a transmite comunicări, cu privire la modificări ale termenelor și condițiilor generale sau a politicii Smile Credit IFN SA. Putem utiliza de asemenea datele pentru analize și situații interne, precum auditul sau pentru devoltarea unor produse și/sau servicii ce au legătură cu clienții Smile Credit IFN SA;

 utilizarea rețelelor de socializare implică date personale care sunt parte din profilul dvs. creat pe o rețea de socializare terță (Facebook, Google+, etc.) și căreia îi permiteți să împarte aceste date personale cu Smile Credit IFN SA. Datele personale în aceste situații cuprind informații de bază din contul creat: nume, adresă de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profil, ID-ul, lista de de prieteni, etc. Așadar înțelegeți modul în care datele dumneavoastră personale, dintr-o rețea de socializare, pot fi folosite în scopuri publicitare.

 Scopurile prelucrarii

Smile Credit IFN S.A prelucrează date cu caracter personal declarate în vederea prestării serviciilor de creditare în următoarele scopuri, de a face demersuri în vederea desfășurării etapelor aferente contractului de creditare: cunoașterea clientului, analiza bonitătii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipoteca, tragerea creditului, admnistrarea creditului, încasari asociate contractelor de credit, activitatea de colectare/cesiune/executare, auditare, a activitatilor de marketing, precum și în scopul îndeplinirii unor obligații legale privind cunoașterea clientelei, scopul prevenirii și identificării potențialelor fraude.

Mentionăm ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către Smile Credit IFN S.A, pentru o serie de scopuri secundare ( de ex: audit intern, extern, etc ), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Smile Credite IFN S.A.

În cazul în care refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de creditare devine imposibila pentru Smile Credit IFN S.A.

Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul prelucrării este constituit din:

  consimțământ privind datele necesare activității de marketing și pentru crearea contului de utilizator

 realizarea contractului de creditare, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipotecă, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare

 precum și îndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislația specifică aplicabilă în domeniul creditarii, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism).

 Categorii de destinatari

Datele cu caracter personal pot fi împărtăşite către autorități și organisme publice, agenților sau furnizorilor noștri de servicii, care operează pentru şi în numele Smile Credit IFN SA, în legătură cu activitatea Smile Credit IFN SA, sau care procesează informaţii suplimentare în scopul colectării acestora, și împuterniciți:

  Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Banca Naționala a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor, auditori statutari, alte autorități de stat.

 Furnizori de servicii (inclusiv consultanți, experți, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societăți de arhivare, instituții bancare).

 La solicitarea expresă: ANPC, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale si locale, poliție, organizații de cercetare a pieței.

 Imputerniciți: firma de contabilitate, societăți de găzduire servere, societati de gazduire e-mailuri, birouri executori judecatoresti si birouri notariale, autoritai fiscal, procesatori de plati, institutii bancare si furnizori de servicii de comunicatii.

 Perioada de stocare a datelor

Pentru a identifica perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale, regulamentele BNR și termenele de arhivare prin legea arhivării, ordinul ministrului de finanțe, A.N.A.F.. În plus pentru garanțiile prin consimtământ durata este atât timp cât acesta este in vigoare.

Daca nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre, nu vom putea să incheiem contractele de creditare pe care ni le solicitați sau nu vom putea executa contractul de creditare în care sunteți/veți fi parte. Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct; necompletarea acestora face imposibilă continuarea cererii online de creditare.

Toți agenţii şi furnizorii noștri de servicii se angajează în scris, să protejeze informaţiile personale ale utilizatorilor noştri şi să le utilizeze doar în scopurile autorizate de noi.

Smile Credit IFN SA are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma, precum procesarea plăților online, sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați de îndată sau să solicitați ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Smile Credit IFN S.A. după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatoarele drepturi:

  dreptul de informare (Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale)

 dreptul de acces la date (Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării)

 dreptul de rectificare (Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete)

 dreptul de opoziţie (Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice / istorice și al statisticilor)

  dreptul de ștergerea datelor (Dreptul persoanelor fizice de a le fi șterse datele cu caracter personal. Dreptul la ștergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat"). Dreptul de ștergere a datelor se poate realiza în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor Smile Credit IFN S.A, informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizare în scopuri statistice

 dreptul de portabilitate (Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal)

 dreptul de restricționare a prelucrării (Persoanele fizice au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor personale)

 drepturi legate de procesul decizional automatizat (Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

 În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale aveâi dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.

 Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați SMILECREDIT la adresa de e-mail:  suport@smilecredit.ro,  în atenția Responsabilului cu Protectia Datelor și/sau la adresa poștală Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr.58 et.1, jud, Sibiu.

Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Smile Credit IFN S.A. are obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani. Accesarea site-urilor noastre  (www.smilecredit.ro  și www.smile-credit.ro) în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul dumneavoastră asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Acord privind debitarea cardului bancar Imprumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de catre SMILECREDIT a cardului sau bancar. Imprumutatul/Solicitantul este de acord ca inainte de incheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului sau către procesatorul de plăți partener al SMILECREDIT, și ca informatiile cu privire la cardul sau sa fie verificate și validate de către SMILECREDIT, autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție simbolică, în valoare de 1 leu, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Imprumutat. Imprumutatul/Solicitantul autorizeaza expres și irevocabil SMILECREDIT să debiteze cardul sau cu sumele datorate de către acesta la scadența (valoarea totala platibila), precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și costurile percepute de terți datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

Informații privind rețelele de socializare

Prin continuarea navigării pe site-ul nostru sunteti de acord cu termenii și condițiile de mai jos.

 Informațiile personale care se regăsesc public în profilele create pe rețelele de socializare terțe (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, etc) și asupra cărora v-ați dat acordul de a fi împărțite sunt oferite către Smile Credit IFN S.A de aceste site-uri prin intermediul plug-in-urilor în site-urile noastre.

Prin informații personale se înțelege informații de baza din contul de utilizator ca nume, adresa de e-mail, sex, vârstă, data nașterii, oraș, naționalitate, poza de profil, lista de prieteni etc. și alte informații asupra cărora v-ați dat acordul de a fi puse la dispoziția altor site-uri sau aplicații.

Pentru a afla mai multe informații despre modul în care rețelele de socializare pot afișa diferitelor site-uri conținut al profilului de Facebook al unui utilizator, vă rugăm să cititi Termenii și condițiile de utilizare a platformei de socializare. Veți întelege, astfel, cum datele dumneavoastră personale pot fi utilizate în scopuri publicitare.

Aveți dreptul de a refuza sau a înceta împărtășirea de informații, în mod gratuit și fără nicio justificare, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate de Smile Credit IFN S.A după încetarea contractului, în niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastra despre desfășurarea activității bancare să nu fie dezvăluite către terți.

Copyright

Smile Credit IFN S.A. deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-urile  http://smile-credit.ro  si  http://smilecredit.ro  precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului Smile Credit IFN S.A., sub sancțiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

 

Monitorizat de B.N.R, inscris in Registrul General cu nr. RG-PJR-33-110312/04.07.2016 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-33-110111/18.05.2018 © 2021 SmileCredit . Toate drepturile rezervate.