Protocol de colaborare încheiat între ANAF și Smile Credit IFN SA

 

COMUNICAT

privind Protocoalele de colaborare încheiate între Agenția Națională de Administrare Fiscală  șInstituțiile financiare nebancare în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare și modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019

 

În prima parte a trimestrului I al anului 2020 toate instituțiile financiare nebancare care au avut incheiate protocoale de colaborare cu ANAF vor semna un act adițional în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3194/2019.

Obiectul protocolului constă în colaborarea dintre părți pentru organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară  va solicita acordul  scris, fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și a Datelor cu Caracter Personal, aparținând Clientului denumit generic "acord". Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa) precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil).

 

Facem precizarea că, în îndeplinirea obiectivelor acestui Protocol, părțile au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Monitorizat de B.N.R, inscris in Registrul General cu nr. RG-PJR-33-110312/04.07.2016 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-33-110111/18.05.2018 © 2021 SmileCredit . Toate drepturile rezervate.